حضور در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

احتراماً به اطلاع میرساند شرکت پروفیل پلاست افرا مقدم بازدیدکنندگان را به هفدمین نمایشگاه صنعت ساختمان تهران واقع در محل نمایشگا های بین المللی در بزرگراه چمران گرامی می دارد.

وعده ما ۲۱ تا ۲۴ مرداد ماه سال ۱۳۹۶ در سالن ۱۲